Kezdőlap Szolgáltatások Elérhetőségek Ajánlatkérés

Szolgáltatások

Épületfeltüntetés

Új épület építése vagy meglévő épület – az ingatlan-nyilvántartásban változást eredményező – bővítése esetén épületfeltüntetési eljárás lefolytatása szükséges.
Ennek eredményeként az újonnan létesített építmény vagy építmények bejegyzésre kerülnek az ingatlan-nyilvántartásba (tulajdoni lap), valamint feltüntetésre kerülnek a nyilvántartási térképen. Az épület feltüntetéséhez Változási vázrajz készítése szükséges.

Tovább a részletekhez

Épület törlés

Az ingatlan-nyilvántartásban szereplő épület bontása esetén szükséges annak törlése az ingatlan-nyilvántartásból (tulajdoni lap) és az ingatlan-nyilvántartási térképről. A törléshez Változási vázrajz készítése szükséges.

Tovább a részletekhez

Telek kitűzés

A földrészlet határvonalának kitűzése a telekhatár ingatlan-nyilvántartási térképen szereplő töréspontjainak a helyszínen való megjelölését jelenti.

Tovább a részletekhez

Épület kitűzés

Az építkezés megkezdése előtt érdemes az épület töréspontjait földmérővel kitűzetni.

Tovább a részletekhez

Telekalakítások

  • Telekmegosztás az az eljárás, amikor egy földrészletet kettő vagy több részre akarjuk megosztani. A megosztás ingatlan-nyilvántartási átvezetését követően az új telkek önálló földrészletként, saját helyrajzi-számmal fognak szerepelni.

  • Telekösszevonás a telek megosztással ellentétes művelet, amikor kettő vagy több egymással szomszédos földrészletet összevonunk és a továbbiakban egy helyrajzi számon szerepeltetjük az ingatlan-nyilvántartásban.

  • Telekcsoport újraosztása az az eljárás, amikor több egymás melletti földrészletet összevonunk, és újra osztjuk a területet.

  • Telek-határrendezésről akkor beszélünk, amikor két vagy több szomszédos földrészletnek közös határszakaszát módosítjuk, valamilyen megállapodásnak megfelelően. A földrészletek helyrajzi száma és darabszáma változatlan marad (pl. egy soktöréses földrészlet határ kiegyenesítése).

Művelési ág változtatás

A termőföld művelési ágának megváltozását be kell jelenteni a földhivatalnak.

Tovább a részletekhez

Társasházi alaprajz

A 25/2013. (IV. 16.) VM rendelet (az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti tevékenység részletes szabályairól) 33 §. alapján 2014.01.01-től kezdődően a társasház alapításához, illetve, meglévő társasházi alapító okirat módosításához földmérő által készített alaprajzot kell a földhivatalhoz benyújtani.

Tovább a részletekhez

Használati megosztás

Osztatlan közös tulajdonú földrészletek esetén a használati viszonyoknak megfelelően készíthető használati megosztási vázrajz.

Tovább a részletekhez

Szolgalmi jogok

Telki szolgalom alapján az ingatlan mindenkori birtokosa átjárás, vízellátás, vízelvezetés, pince létesítése, vezetékoszlopok elhelyezése, épület megtámasztása céljára vagy az ingatlan mindenkori birtokosa számára előnyös más hasonló célra más ingatlanát meghatározott terjedelemben használhatja, vagy követelheti, hogy a másik ingatlan birtokosa a jogosultságából egyébként folyó valamely magatartástól tartózkodjék.

Tovább a részletekhez

Belterületbe csatolás

A belterületbe csatolási eljárás során a külterületi helyrajzi számmal rendelkező ingatlan belterületi helyrajzi számot kap az ingatlan-nyilvántartásban.

Tovább a részletekhez