Kezdőlap Szolgáltatások Elérhetőségek Ajánlatkérés

Belterületbe csatolás

A belterületbe csatolási eljárás során a külterületi helyrajzi számmal rendelkező ingatlan belterületi helyrajzi számot kap az ingatlan-nyilvántartásban.

A belterületbe csatolás legtöbb esetben a földrészletek művelésből való kivonásával jár, és így földvédelmi járulékot is kell érte fizetni. A művelési ág megváltoztatására irányuló eljárás keretében a természetvédelmi hatóság szakvéleményét is kikérik. Erdő érintése esetén az erdészeti szakhatóság előzetes és végleges hozzájárulása is szükséges.

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény szerint:

Termőföld belterületbe vonása iránti kérelmet kizárólag az önkormányzat terjeszthet elő. A kérelemhez csatolni kell az érintett földrészletek helyrajzi számait, a területnagyságot, és a területfelhasználási célt tartalmazó képviselő-testületi döntést, valamint a településszerkezeti terv kivonatát. A kérelemben az önkormányzatnak nyilatkozatnia kell arról, miszerint a kérelemben megjelölt földrészletek a kérelemben megjelölt célra 4 éven belül ténylegesen felhasználásra kerülnek.

Belterületi, illetőleg beépítésre szánt területi felhasználásra kerülő területek folyamatosan, a településfejlesztés megvalósításától függően vonhatók a belterületbe.

Belterületbe vonás iránti kérelem elbírálása során elutasítási ok lehet, ha a kérelemmel érintett termőföldek nem szomszédosak belterületi fölrészletekkel, továbbá a kérelmezett, az átlagosnál jobb minőségű termőföldek mellett gyengébb minőségű termőföldek is szomszédosak belterületi földrészletekkel. E bekezdés alkalmazása során szomszédos földrészleteknek minősülnek azok a földrészletek is, amelyeket önálló helyrajzi számon nyilvántartott út (árok, csatorna) választ el a belterülettől.

Belterületbe vonás iránti kérelem elbírálása során elutasítási ok lehet, ha a kérelemmel érintett termőföldek nem szomszédosak belterületi fölrészletekkel, továbbá a kérelmezett, az átlagosnál jobb minőségű termőföldek mellett gyengébb minőségű termőföldek is szomszédosak belterületi földrészletekkel. E bekezdés alkalmazása során szomszédos földrészleteknek minősülnek azok a földrészletek is, amelyeket önálló helyrajzi számon nyilvántartott út (árok, csatorna) választ el a belterülettől.

El kell utasítani a belterületbe vonás iránti kérelmet, ha az

Munkáinkat minden esetben teljes körű földhivatali ügyintézéssel vállaljuk.
További kérdéssel vagy megrendeléssel kapcsolatban keressen minket bizalommal.

Kapcsolódó jogszabályok